Categorieën
Bewustzijn

Without darkness, there is no light

Vanuit een ‘hoger perspectief’ is het spel van geven en nemen, goed en kwaad, donker en licht een kans op diepere niveau’s onze ware essentie te ont-dekken. Ons te ont-doen van de sluier van onwetendheid door onze verantwoordelijkheid voor ‘het leven’ hier op deze wonderbaarlijke planeet te nemen. Het donker lijkt steeds scherper en duidelijker aanwezig te zijn. Echter het licht barst uit door alle voegen en breuken die nu ontstaan en is onomkeerbaar in haar kracht en stralende verheldering van ‘Wat IS’. Het is aan onsZelf de moed bij elkaar te rapen, ‘dat’ wat we blijkbaar uit onze handen hebben gegeven, weer aan onsZelf toe te eigenen. Ons geboorte- en bestaansrecht, onze innerlijke oorspronkelijke Bronkracht en Bronlicht te her-inneren, te verankeren in alle lagen van bewust-ZIJN. AHO voor wie je bent, een creator van je eigen werkelijkheid vanuit een hartgestuurde intentie en focus. 💗

Categorieën
Bewustzijn

De verankering met ‘Ik Ben’

Ik zie het jaar met vertrouwen tegemoet. De rust en stilte in mezelf lijkt zich steeds dieper en krachtiger te verankeren. Het afgelopen jaar heb ik de angst in verschillende gradaties mogen aanschouwen en doorleven. De dreiging van ‘afgescheidenheid’ liet zich zien en voelen, waardoor ik voortdurend bij mezelf te rade moest gaan en tegelijkertijd een grootse innerlijke schoonmaak plaats vond. En ik op diepere lagen mocht ervaren wat de ware betekenis is van compassie voor jezelf en de medemens in deze bijzondere tijd van uitersten, zonder oordeel, verwijt, frustratie, innerlijke strijd.

Het blijven volgen van mijn motto, volg je hart, leef je passie, spreek je waarheid, grijp je kansen en je komt tot leven… bracht en brengt mij nog steeds veel bijzondere ervaringen, ontmoetingen en krachtige verbindingen met zielsverwanten. Waarbij o.a. de Ankh en co-creatie een centrale rol speelt.

De kunst van je leven leven hier op deze prachtige, wonderbaarlijke planeet van magische schoonheid, is voor mij het samen bewandelen van de Gulden Middenweg, Aristoteles (384 v.Chr-322 v.Chr.) Volgens Aristoteles is de deugd het midden tussen twee extremen. Zo houdt moed het midden tussen lafheid en roekeloosheid. En samen in verbinding staan we krachtig en tillen we elkaar op om die moed aan te wakkeren, te staan voor jeZELF, je waarheid te durven spreken.

Wat is nu werkelijk belangrijk voor jou in het leven? Wat is de ware betekenis van ‘vrij zijn, vrijheid’ voor jou? De afleiding is groots om daar bij stil te staan… maar wel van wezenlijk belang NU om te voelen waar jouw grens ligt.

Ik wens jou een liefdevolle, krachtige verbinding met ‘Ik Ben’ toe. In het toelaten en omarmen van ‘Ik Ben’, je uniekheid, je perfecte imperfectie, valt alles van je schouders wat je belemmerd te zijn wie je werkelijk bent. AHO

Ik Ben

Ik Ben Liefde

Ik Ben Licht

Ik Ben Wijsheid

Ik Ben Vrede

Ik Ben