Zelfcompassie… durf je het aan?

Het leven biedt ons de mogelijkheid om kennis over OnsZelf te vergaren. Tenminste als we die verantwoordelijkheid op onze schouders durven te nemen. We kunnen compassie voor anderen hebben, maar naar OnsZelf?! We zijn nog altijd ‘te hard, te streng’, streven naar perfectie, naar het ‘zoals het hoort’ plaatje… of durf jij schaamteloos jezelf te zijn? Voor jezelf op te komen, je waarheid te spreken, je hart te volgen en je passie te leven.

Eerlijk zijn naar OnsZelf geeft al de nodige onrust. Maar vanuit liefde en compassie naar jezelf, begrip hebben, jezelf niet kleiner maken, je kwetsbaarheid durven te laten zien, je gevoelens durven te delen, helpt je op weg de zelfcompassie te laten groeien… vergeving van ‘gedane zaken en/of keuzes’ die jezelf kleiner maakten en/of anderen hebben gekwetst. Vergeving van je onwetendheid, geen doorzettingsvermogen, uitstelgedrag… whatever… de kunst van het leven nog niet begrijpen. Er is geen goed of fout… er IS… be-leving en levenservaringen die je steeds meer leren, kennis geven over jezelf…

Zelfcompassie… durf je het aan?

https://beyondmindfulness.nl/mindfulness-tips/zelfcompassie-en-mindfulness/

Elke dag opnieuw…

Elke dag opnieuw… geen woorden, maar daden!
Waar gaat de aandacht naar toe?
Waar kies je voor?

Wat is goed, wat is fout?
Het IS… Hoe ben jij gestemd… in welke laag van bewust-zijn zit je… hoe hoog zit je… of laag? Wat is hoog, wat is laag? Het IS… We hebben allemaal het recht van bestaan, het recht op geluk, liefde en overvloed…

In hoeverre laten we het toe… in hoeverre staan we OnsZelf in de weg?

Dat is de vraag die ik mezelf stel…

…elke dag opnieuw… ; )