Categoriearchief: Geen categorie

Elke dag opnieuw…

Elke dag opnieuw… geen woorden, maar daden!
Waar gaat de aandacht naar toe?
Waar kies je voor?

Wat is goed, wat is fout?
Het IS… Hoe ben jij gestemd… in welke laag van bewust-zijn zit je… hoe hoog zit je… of laag? Wat is hoog, wat is laag? Het IS… We hebben allemaal het recht van bestaan, het recht op geluk, liefde en overvloed…

In hoeverre laten we het toe… in hoeverre staan we OnsZelf in de weg?

Dat is de vraag die ik mezelf stel…

…elke dag opnieuw… ; )

FLY… First Love Yourself…


Gistermorgen de week begonnen met een fijne groepsmeditatie. Het thema dat de aandacht kreeg was ‘eenzaamheid’. Poeh… eenzaamheid is een collectieve pijn die heerst onder de mensheid…

Maar juist dat gevoel, de vertwijfeling, de onmacht, verscheurend verdriet en diepe zielenpijn heeft me bij meZelf gebracht. Er was geen ontkomen aan, ik moest er doorheen en voor mezelf kiezen. Ik dacht dat de vaste grond onder mijn voeten weggeslagen werd, mijn wereld stortte in, een onbeschrijflijk angstgevoel vanuit je hart, dat je door alles en iedereen verlaten bent. Je voelt je werkelijk alleen op de wereld…

En toch was er weer die vonk, die drive, een mystieke kracht, een weten… moeilijk te omschrijven, die mij op de been hield. Een innerlijke stem die zei, je hebt geen schuld, je hoeft je niet te schamen, je kunt oprecht naar jezelf in de spiegel kijken. Je weet wie je bent! Vertrouw op jezelf en leef je leven en laat leven.