Ik Ben

Schaamteloos je passie durven leven…
ik ben die ik ben

“De geluidstrillingen van muziek, klanken en stem raken harten en emoties bij mensen. Mijn missie is mensen weer te verbinden met hun essentie, en met elkaar…. om uiteindelijk het ‘hartvuur’, de levensenergie aan te wakkeren in onze harten, onze passie weer te voelen, te leven.” – Pia

Waar komt die missie vandaan? Uit levenslessen en gebeurtenissen die een grote impact hadden op mijn leven. Alles wat ik uit eigen ervaring heb geleerd om mijn hart te durven openen, wil ik graag delen met anderen. Als voorbeeld dat je op eigen kracht kunt veranderen en je passie leven……. als je je durft te verbinden met je hart en ziel.

Hoe wil ik dat bereiken? Door mijn passie en waarheid te leven, te zijn wie ik ben… niet meer en niet minder.

Innerlijk werk

Vanuit je hart en passie leven gaat niet vanzelf. Het kostte mij een paar intensieve jaren van voorbereidend (innerlijk) werk op zielsniveau, het bewust worden van de spirituele kanten van het Zelf. De herkenning en erkenning van ‘ik ben die ik ben’.

♥ Wie ben ik? Zelf-kennis
♥ Wat kan ik en wat zijn mijn talenten? Zelf-waarde, Zelf-respect
Wat kom ik hier brengen? Zelf-expressie, Zelf-bewustzijn
Wat houdt mij tegen mijn hart en passie te volgen? Zelf-liefde, Zelf-verantwoordelijkheid

Wat mij helpt om mijn passie en waarheid te leven: de juiste intentie, liefde en aandacht geven aan mezelf, mijn talenten, de dagelijkse bezigheden. De verantwoordelijkheid voor mijn (keuzes in het) leven te nemen. Leven en laten leven. Dan ontstaat of komt als vanzelf: inspiratie, de juiste mensen en middelen op je pad. Mijn man, die mij onvoorwaardelijk steunt, en mijn gezin zijn een belangrijke spil in het geheel.

Voeding voor de ziel

Wat ik vooral geleerd heb, is goed voor mezelf te zorgen, mezelf te ont-dekken. Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Grenzen aangeven en nee durven zeggen. Eerlijk zijn naar mezelf. Zingen, dansen, muziek en klank is voeding voor mijn ‘hartvuur’ (levensenergie) en ziel. Als ik ‘klink en klank’ ben ik helemaal in mijn element en ben wie ik ben. Schaamteloos mijn passie leven geeft me intense vreugde, plezier en een gevoel dat ik gesteund en geholpen wordt door een onuitputtelijke bron van energie die me draagt. En dat gun ik iedereen!

Muziek en de verdieping in de helende effecten van klank is de rode draad in mijn leven en heeft mij persoonlijk heel veel gebracht. Wil je ervaren wat klank voor je kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.