Durf te leven…

Durf te leven… alleen jij zelf weet het beste wat je nodig hebt… Maar je hoeft niet alles alleen te doen…. samen kan je elkaars spiegel zijn in wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Elkaar de ruimte geven, geduld en compassie om ‘er doorheen’ te gaan.

In deze tijd een enorme uitdaging om onvoorwaardelijk, zonder oordeel er te ZIJN voor iemand. We hebben elkaar nodig, maar dan wel in onafhankelijkheid, als steuntje in de rug, klankbord, een luisterend oor, inspirator, een schouder om even op te rusten, een warme arm om je heen…

De (h)erkenning van ‘Ik Ben wie ik Ben’ geeft ruimte om je vrij te kunnen voelen, je hart en passie te volgen… Omarm wie je bent, durf je te laten zien in alle kleuren van de regenboog… in je perfecte imperfectie. Er is geen goed of fout… er IS.

FLY… First Love Yourself…


Gistermorgen de week begonnen met een fijne groepsmeditatie. Het thema dat de aandacht kreeg was ‘eenzaamheid’. Poeh… eenzaamheid is een collectieve pijn die heerst onder de mensheid…

Maar juist dat gevoel, de vertwijfeling, de onmacht, verscheurend verdriet en diepe zielenpijn heeft me bij meZelf gebracht. Er was geen ontkomen aan, ik moest er doorheen en voor mezelf kiezen. Ik dacht dat de vaste grond onder mijn voeten weggeslagen werd, mijn wereld stortte in, een onbeschrijflijk angstgevoel vanuit je hart, dat je door alles en iedereen verlaten bent. Je voelt je werkelijk alleen op de wereld…

En toch was er weer die vonk, die drive, een mystieke kracht, een weten… moeilijk te omschrijven, die mij op de been hield. Een innerlijke stem die zei, je hebt geen schuld, je hoeft je niet te schamen, je kunt oprecht naar jezelf in de spiegel kijken. Je weet wie je bent! Vertrouw op jezelf en leef je leven en laat leven.