Categorieën
Bewustzijn People Person Planet

Oei.. ik groei… naar zelfmeesterschap…

Elke dag opnieuw zijn er kansen om te grijpen. Deze tijd van uitersten is dé kans om innerlijk werk te doen op diepe, diepe lagen in onsZelf.

Het bewust worden van onze patronen, de rollen die we spelen in ‘het dramaspel’ op zowel micro- als macro niveau. Zowel boven als beneden, als binnen en buiten.

Het bewust worden dat we elke dag weer een spiegel voorgezet krijgen, een kans om ‘onbewuste’ patronen, zelfovertuigingen, het oordelen over anderen, oude zielenpijn, en ga zo maar door, weerspiegeld krijgen. Een kans deze ‘reflectie van onbewustheid’ te omarmen, aandacht en liefde te geven, zonder ‘de schuld’ bij de ander te leggen. In feite de ‘ander’ of de situatie te bedanken, dat het nu eindelijk helder is wat zich ‘afspeelt’ in je leven.

Het is de kunst te ont-dekken wat nu werkelijk ‘het beste’ voor ons welzijn is. En natuurlijk hebben we als mens af en toe iemand nodig die als klankbord (advies, inzicht) of wegwijzer (er zijn meer wegen die naar Rome leiden) fungeert.

Vanuit mijn perspectief, mijn passie, muziek en klank, zijn we allemaal vibratie, frequentie, eenieder met zijn/haar klankkleuren. In feite zijn we allemaal ‘sound healers’, waarbij de stem, de toon, ritme en klank, de ‘muziek maakt’, jouw gestemdheid in het moment weerklinkt.

En vanuit dit perspectief heeft ook eenieder zijn eigen ‘klankgolf’ in die grote oceaan van bewustzijn. En alle golven dienen er te zijn om vanuit onze pure goddelijke essentie te stromen, te flowen om elkaar op te tillen, elkaar te inspireren zonder oordeel, zonder verwachting, maar vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dus onderschat de impact van je gedachten en intenties niet, de weer-slag van jouw klankgolf in die oneindige oceaan van bewustzijn.

Dus onderschat de impact van je gedachten en intenties niet, de weer-slag van jouw klankgolf in die oneindige oceaan van bewustzijn.

Onvoorwaardelijke liefde beoefenen is nog een ding voor ons, de mensheid. Telkens weer vervallen we in de ‘oude patronen’ van het ‘dramaspel’ en denken we iemand te moeten helpen, te behoeden voor een bepaalde persoon, de maatschappij, de overheid, noem het maar op. Kunnen we niet beter die persoon zelf laten ervaren en beleven wat ons goed of slecht bekomt.

Compassie, mededogen, empathie, waarachtigheid zijn dat de sleutels die ons ‘de weg wijzen’ naar de nieuwe wereld vanuit het hart gestuurd, zonder jaloezie, competitie, oordeel, angst voor… ?

Ik ben me steeds meer bewust, dat de enige die weet wat het beste voor me is, hetZelf is, voorbij ‘ikzelf’. Dat ik mijn eigen vader en moeder ben, mijn eigen familie, mijn eigen ‘veilige haven’, mijn eigen broodwinning, mijn eigen verantwoordelijkheid voor geluk, overvloed, voorspoed dien te nemen en te dragen, mijn eigen leven leven… mijn eigen coach en spirituele meester ben, groeiend naar zelfmeesterschap en zelfrealisatie.

Het enige wat ik dien te doen voor mezelf, de mensheid, Moeder Aarde, de Kosmos en Al Dat Is, is mijn passie, muziek en klank, te delen met de wereld vanuit hart en ziel, mijn waarheid te spreken, kansen te grijpen, mijn leven te leven en vooral laten leven!

Categorieën
Bewustzijn People

Er is meer tussen hemel en aarde…

In deze bijzondere tijd van uitersten, ook wel ‘de Eindtijd’ genoemd, wordt ‘het Spel’ gespeeld steeds ‘intelligenter’ en subtieler. Ondanks de vele prachtige, spirituele ervaringen die ik al mocht beleven, het innerlijke werk gedaan, is het, zeker nu en in toenemende mate, van essentieel belang, naar je ‘eigen’ innerlijke stem te (blijven) luisteren. Ik was er bijna weer ‘ingetuind’ en mocht op die manier een diepgeworteld patroon ont-dekken, dat blijkbaar een ‘poort naar binnen’ is voor ongewenste bezoekers om ‘in te haken’. Er is meer tussen hemel en aarde…

De afleidingen, je innerlijk werk te doen, naar binnen te gaan, lijken niet alleen grootser te worden, maar ook ‘intelligenter’, met name op emotioneel en mentaal level. Ook het fysieke, nauw verbonden met het emotionele en mentale level, wordt bespeeld. Ondanks alle zielenpijn verwerkt, lijkt het opeens, net als in het spelen van Ganzenbord, dat je ‘in de put’ terecht komt of ‘in slaap valt’ en weer terug naar het eerste veld moet om opnieuw te beginnen. Ergens is er ‘het weten’ dat we dit spel niet meer hoeven te spelen, en zijn we in essentie al vrij van karma of ‘wat dan ook’.

En toch word ik nog steeds, opeens ‘out of the blue’ overweldigd door ‘een emotie, een negatieve gedachte’, dat ik naderhand opmerkelijk vind. Als ik dan bewust ‘afstand neem’ en de situatie onder de loep leg, heb ik het gevoel dat ‘iets’ anders verweven was in de emotie of gedachte. Ergens is er dat ‘weten’ dat het niet klopt. In het moment denk je… och ja, iets ‘collectiefs’ of ‘ik word weer eens getest’… whatever. Je twijfelt nog een tijdje om uiteindelijk bewust te worden, dat hier ‘iets’ anders in het spel is. Soms ‘weet’ ik meteen dat het niet van mij is, dat het ‘iets’ anders betreft en dat spreek ik dan ook duidelijk uit! Dan is er meteen ‘rust’ en lost de emotie of negatieve gedacht als het ware op.

Ergens is er dat ‘weten’ dat het niet klopt… dat hier ‘iets’ anders in het spel is.

Het zijn mijn ervaringen en belevingen, maar wellicht dat je herkent wat ik bedoel, omdat het zo subtiel is en woorden ontbreken dit nader toe te lichten. Het spreekwoord ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ is wellicht van toepassing, zonder in angst te schieten. Dat is niet nodig… bewust worden van… is het devies.

Blijf alert in deze tijd van uitersten en bij twijfel, ga altijd te rade bij jezelf in samenwerking met je spirit family, kijk je ‘schaduwkanten’ in de ogen en geef ze ‘vrij’. Luister naar je innerlijke stem, je hart, je ziel, je waarheid op jouw manier. Jouw authenticiteit, je zogenaamde ‘imperfectie’ is wie je werkelijk bent.

I AM… the perfect imperfection of being ThySelf.