Categorieën
Bewustzijn People

8 maart 2021 Internationale Vrouwendag

Heil aan alle vrouwen en mannen op deze Internationale Vrouwendag. Het ‘vrouw zijn’ in al haar aspecten vindt zowel in de vrouw als in de man plaats. De eenwording van alle vrouwelijke en mannelijke aspecten. Een heilige bekrachtiging, versmelting die alle ‘leegtes’ in het aardse bestaan gaat vullen en erkenning en wederzijds respect van ‘Ik Ben’ een natuurlijke gang van zaken is.

Het ‘vrouw of man zijn’ krijgt een nieuwe, heilige betekenis. De vrouwen hoeven niet meer hun ‘mannetje’ te staan. De mannen geven zich over aan de heilige Godinnenenergie, vanuit respect voor haar scheppende krachten. Zij bieden de vrouwen een krachtige, veilige bedding waar zij zich veilig voelen, kunnen ‘verzachten’, de trauma’s van eeuwenlange onderdrukking en misbruik los te kunnen laten.

In harmonie met elkaar, in onafhankelijkheid, hoef je alleen nog maar te ZIJN, vol van onvoorwaardelijke liefde, vreugde en plezier. Elkaar spiegelend de vele lagen en facetten van #liefde, #intimiteit en #genegenheid.

Liefde is Alles, Alles is Liefde en Een voor Allen, Allen voor Een laat zich dan zien in de ware betekenis van Het Woord.

Hij en Zij die vele namen hebben…