Durf te leven…

Durf te leven… alleen jij zelf weet het beste wat je nodig hebt… Maar je hoeft niet alles alleen te doen…. samen kan je elkaars spiegel zijn in wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Elkaar de ruimte geven, geduld en compassie om ‘er doorheen’ te gaan.

In deze tijd een enorme uitdaging om onvoorwaardelijk, zonder oordeel er te ZIJN voor iemand. We hebben elkaar nodig, maar dan wel in onafhankelijkheid, als steuntje in de rug, klankbord, een luisterend oor, inspirator, een schouder om even op te rusten, een warme arm om je heen…

De (h)erkenning van ‘Ik Ben wie ik Ben’ geeft ruimte om je vrij te kunnen voelen, je hart en passie te volgen… Omarm wie je bent, durf je te laten zien in alle kleuren van de regenboog… in je perfecte imperfectie. Er is geen goed of fout… er IS.