Durf te leven…

Durf
te leven… alleen jij zelf weet het beste wat je nodig hebt… Maar je
hoeft niet alles alleen te doen…. samen kan je elkaars spiegel zijn
in wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Elkaar de ruimte geven,
geduld en compassie om ‘er doorheen’ te gaan.

In deze tijd een
enorme uitdaging om onvoorwaardelijk, zonder oordeel er te ZIJN voor
iemand. We hebben elkaar nodig, maar dan wel in onafhankelijkheid, als
steuntje in de rug, klankbord, een luisterend oor, inspirator, een
schouder om even op te rusten, een warme arm om je heen…

De
(h)erkenning van ‘Ik Ben wie ik Ben’ geeft ruimte om je vrij te kunnen
voelen, je hart en passie te volgen… Omarm wie je bent, durf je te
laten zien in alle kleuren van de regenboog… in je perfecte
imperfectie. Er is geen goed of fout… er IS.