Durf te leven…

Durf
te leven… alleen jij zelf weet het beste wat je nodig hebt… Maar je
hoeft niet alles alleen te doen…. samen kan je elkaars spiegel zijn
in wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Elkaar de ruimte geven,
geduld en compassie om ‘er doorheen’ te gaan.

In deze tijd een
enorme uitdaging om onvoorwaardelijk, zonder oordeel er te ZIJN voor
iemand. We hebben elkaar nodig, maar dan wel in onafhankelijkheid, als
steuntje in de rug, klankbord, een luisterend oor, inspirator, een
schouder om even op te rusten, een warme arm om je heen…

De
(h)erkenning van ‘Ik Ben wie ik Ben’ geeft ruimte om je vrij te kunnen
voelen, je hart en passie te volgen… Omarm wie je bent, durf je te
laten zien in alle kleuren van de regenboog… in je perfecte
imperfectie. Er is geen goed of fout… er IS.

FLY… First Love Yourself…

Gistermorgen de week begonnen
met een fijne groepsmeditatie. Het thema dat de aandacht kreeg was
‘eenzaamheid’. Poeh… eenzaamheid is een collectieve pijn die heerst
onder de mensheid…

Maar juist dat gevoel, de vertwijfeling, de onmacht, verscheurend verdriet en diepe zielenpijn heeft me bij meZelf gebracht. Er was geen ontkomen aan, ik moest er doorheen en voor mezelf kiezen. Ik dacht dat de vaste grond onder mijn voeten weggeslagen werd, mijn wereld stortte in, een onbeschrijflijk angstgevoel vanuit je hart, dat je door alles en iedereen verlaten bent. Je voelt je werkelijk alleen op de wereld…

En toch was er weer die vonk, die drive, een mystieke kracht, een
weten… moeilijk te omschrijven, die mij op de been hield. Een
innerlijke stem die zei, je hebt geen schuld, je hoeft je niet te
schamen, je kunt oprecht naar jezelf in de spiegel kijken. Je weet wie
je bent! Vertrouw op jezelf en leef je leven en laat leven.